Bedriftsbasen på Ideportalen

Ideportalen er et ideelt nasjonalt nettsted eid av norske universiteter og høyskoler. Nettstedet kobler virksomheter, fagmiljø og studenter gjennom studentoppgaver og praksismuligheter, utplassering og faglig relevante deltids- og sommerjobber.

Nå finner du også Bedriftsbasen.no på Ideportalen.no.