Månedlige arkiver: oktober 2012

Tips for utarbeidelse av byggesøknad

Planlegger du et byggeprosjekt? Byggesøknader er ofte mangelfulle, noe som medfører merarbeid og lengre ventetid, men bedriften Total Kontroll AS i Bergen tilbyr en komplett tjeneste for utarbeide byggesøknader.

Søknadsprosessen ved byggesøknader blir dermed forkortet og man trenger ikke å bruke tid og ressurser på søknadsutfylling. Man unngår også forlenget saksbehandlingstid og forsinket oppstart fordi byggesøknaden var mangelfull, noe de ofte er uten profesjonell hjelp.

denne siden er det mer informasjon om utarbeidelse av byggesøknader.