Månedlige arkiver: mars 2013

Hva er sionisme?

Hva betyr ordet sionisme, eller zionisme som det også staves? Det er egnentlig ganske enkelt: å være sionist betyr at du synes at israelere har rett til å bo i sitt land.

På nettet finnes selvsagt mange andre uriktige forklaringer på sionisme fra ulike hold, men zionisme betyr rett og slett at et folk har rett til å bo i sett eget land, i dette tilfellet Israel. Værre er det ikke.