Månedlige arkiver: september 2013

BMI eller KMI?

Body Mass Index (BMI) på engelsk eller kroppsmasseindeks (KMI) på norsk er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. Det indikerer om en person er over- eller undervektig eller har normal vekt.

Regn ut din egen BMI på internett med denne BMI kalulatoren.

Den vanlige BMI-skalaen er definert for voksne personer, og vil være misvisende dersom man ønsker å finne ut om et barn kan defineres med overvekt eller fedme. Det er derfor definert verdier som korrigerer for alder og kjønn for personer under 18 år. Dette kalles isoBMI eller isoKMI.