Sikker strøm i datasentre og serverrom

Med antall websider og nettbaserte tjenester har antall servere vokst enormt de siste årene. Kraftbehovet har vokst fra noen få kW pr rack, til flere titalls kW over en tiårs periode.

Utfordringene er naturligvis hvordan få kontroll på disse effektene, kapasiteten i datasenteret og ikke minst tempera­turen helt ned på racknivå.

Nedtid som følge av manglende strømforsyning er naturligvis kritisk, manglende selektivitet og redundans er ofte årsak til overbelastninger og spenningsutfall helt ned på racknivå.

Data Center Technology er en ledende dataroms entrepenør innen datasenter og serverrom utstyr. Firmaet er leverandør av bl.a. dataromskjølere og dataromssikkerhet.