Ufrivillig barnløs?

Ønsker dere å bli gravid, men er ufrivillig barnløse? Både kvinnen og mannen kan være årsak til barnløsheten. Cirka 1/3 av tilfellene skyldes kvinnen, mens ca. 1/3 er forårsaket av mannen.  Den siste tredelen klassifiseres oftest som uforklarlig infertilitet.

Det finnes mange fertilitetsklinikker i Norge som kan hjelpe. Den vanligste og mest effektive behandlingsformen er assistert befruktning.