Månedlige arkiver: mai 2017

Er helsen vårt nye klasseskille?

helse

Helse kan være et klasseskille i samfunnet.

Tidligere har man ofte delt samfunnet opp etter økonomiske klasser, de som tjener mye og de som tjener lite. Eller også kanskje de som har jobb og de som ikke har jobb. Men lønningene er generelt gode i Norge, og tidligere såkalte lavtlønnsyrker tjener ikke så dårlig lengre. Så et eventuelt klasseskille i arbeidsmarkedet er i så fall mellom de som arbeider og de som er arbeidsledige.

Men mange som ikke har arbeid er ikke i jobb på grunn av helsen. Og mange som har helseproblemer bruker mye penger på medisiner og behandlinger så de har ofte dårligere økonomi. Det blir på en måte en skille mellom de som klarer å ta vare på deg selv og de som ikke klarer.

Det finnes mye hjelp å få, og det finnes enorme mengder informasjon. Det er imidlertid ikke alltid like lett å vite hva man kan stole på.

Mentaltrener Vibeke C. Hammer i Ansvarlig Helse underviser i hvordan du skal prestere bedre basert på godt samspill mellom hjerne og kropp, og ønsker å oppmuntre til at flere vil ta seg selv og sin helsen på alvor.

Journalist Gunnar Andreassen er svært helse interessert og driver flere nettsteder. I januar 2017 etablerte de sammen Sykdomsportalen.no.

Her kan enkelt du følge med på siste nytt innen helse. Og det skjer mye nytt innen helse. Sammensatte lidelser øker, for eksempel. Helsevesenet har dessverre ikke gode løsninger for alle. Derfor kan det være nyttig å følge med på utviklingen.

Informasjonen på Sykdomsportalen.no er hentet fra seriøse kilde og teksten er lettlest og kortfattet.