Godt arbeidslys

belysning

Det er viktig med rett belysning på jobben.

For å gjøre best mulig arbeidsinnsats, bør forholdene rundt arbeidstageren optimaliseres med dette for øye. Tenk på en toppidrettsutøver som konkurrerer mot de beste i verden. Hver detalj teller for at han skal få hundredelene på sin side. Hver kalori han inntar skal bidra til å bygge ham videre opp, og hvert vindkast skal utnyttes til hans fordel under selve konkurransen.

Om det ikke er snakk om utøvere i verdensklasse, gjelder de samme prinsippene for deg, dine medarbeidere og dine ansatte. For å produsere best mulig må de ha riktig arbeidsstilling, være fri for unødige forstyrrelser og ha riktig arbeidslys. Det er ikke uten grunn at mye av dette er nedfelt i arbeidsmiljøforskrifter, og at det stadig kommer nye forskningsrapporter på feltet.

Belysning av kontorlandskap
Når vi snakker om lys, kan vi begynne med det selvfølgelige utgangspunktet: Det er få eller ingen jobber du kan utføre i stummende mørke. For svakt lys vil gjøre arbeidet tyngre og du blir fortere trett. Vi skal heller ikke ha flomlys som skjærer i øynene. Det er ikke for ingenting at mellomveier omtales som gyllne.

På et kontor eller et kontorlandskap løses behovet for arbeidslys av takbelysningen. Forhåpentligvis har arbeidsgiveren fulgt de standarder som kreves til dette. Har du inntrykk av noe annet, kan du ta det opp mot verneombudet på arbeidsplassen.

Lamper til hjemmekontoret
Har du ditt eget hjemmekontor, er imidlertid ansvaret ditt.

Fordelen med å sitte alene, er at det er store individuelle forskjeller når det gjelder hva som er det beste arbeidslyset. Men her er det du som er sjef, og du behøver ikke å ta hensyn til andre. Velg det som passer best for deg. Prøv deg gjerne fram med ulike alternativer. Hvis du har taklys med demper, er dette en fin måte å starte på. Ellers kan du ha en skrivebordlampe som peker inn mot tastaturet. En vegglampe i strategisk posisjon kan også gjøre susen. Du kan klikke her for å finne ulike lampe som egner seg særlig godt å jobbe under.

Dertil skal vi ikke forakte det naturlige lyset. Hvis sola ikke er sjenerende, så trekk fra gardinene og la dagslyset flomme inn.

Vi legger til at du også bør fjerne andre distraherende faktorer i dette rommet som kan avlede deg fra ditt arbeid. Da inkluderer vi også hobbyrelaterte ting. Og kan arbeidet utføres uten tilgang på Internett, kan det være en idé å skru av forbindelsen. På den måten blir du ikke så lett fristet.