Hjelp ved samlivsbrudd og barnefordeling

banrefordeling

Problemer med samlivsbrudd?

Samlivsbrudd som å avslutte samboerskap, separasjon eller skilsmisse skjer mange foreldre. Ved samlivsbrudd velger enkelte foreldre å flytte til et annet geografisk område og enkelte søker også å bytte stilling og kanskje retning i arbeidslivet.

Mange foreldre som opplever samlivsbrudd kan også få en såkalt foreldretvist, det vil si at det oppstår en uenighet mellom foreldrene om hvor barnet eller barna skal bo og hvem av foreldrene det er som skal ha foreldreansvaret.

Det er selvsagt alltid best at foreldrene blir enige om en løsning på barnefordelingen selv, enten det er fast bosted eller delt bosted. I de situasjonene foreldrene ikke klarer bli enige med hverandre ender slike tvister ofte opp i rettssystemet.

Om barnefordelingssaken er vanskelig å få en minnelig løsning på bør du ta kontakt med en advokat som kan hjelpe deg og ditt eller dine barn slik at samlivsbruddet kan få et godt utfall.

Men før du kontakter en advokat, bør du sette deg inn i dine og din tidligere partner eller ektefelles rettigheter, samt barnet eller barnas ønsker. For generell informasjon om barnefordeling bør du se Barnerettsadvokater.no som er en glimrende nettressurs med tips, informasjon og nyttige linker innen emnet.