Utestengt eller bortvist? Studenter kan ha krav på gratis advokat

Studenter kan få gratis advokat og erstatning etter utestengelse.

Er en student utestengt eller bortvist fra en utdanningsinstitusjon som for eksempel en høgskole eller et universitet kan studenten har krav på gratis advokathjelp. Dessuten kan studenten ha kra på erstatning.

Utestengelse er en reaksjon mot studenten som kan ha sitt grunnlag i flere ulike forhold. Det utestenges hundrevis av studenter hvert år, og det vanligste grunnlaget er fusk. Studentene utestenges da for all høyere utdanning. Her kan du lese mer om utestengelse av studenter.

Dersom du er mistenkt for fusk ved gjennomføring av eksamen, arbeidskrav eller annen tellende oppgave kan du ha rett til gratis advokatbistand. Rett til bistand har du i kraft av Universitets- og høgskoleloven. Rett til gratis advokat gjelder i allesaker hvor du risikerer utestengelse fra utdanningen. Du finner mer informasjon om gratis advokat for studenter på nettsiden Studenthjelpen.no.

I tillegg kan studenter også ha rett til erstatning etter urettmessig bortvisning eller utestengelse. Studieinstitusjonen dekker som utgangspunkt ikke advokatutgifter relatert til erstatning for urettmessig utestengelse.

Fører kravet frem kan man påregne å få advokatutgiftene erstattet av studieinstitusjonen som del av erstatningen, enten det er i avtale eller i dom. Fører kravet ikke frem må studenten betale kostnadene selv.

Imidlertid kan man få innvilget dekning til domstolsbehandling av saken gjennom innboforsikring dersom studenten har dette, hvilket vil redusere kostnadene betydelig. Les mer om erstatning for studenter her.