Kategoriarkiv: blogg

Viktig å vite om Arbeidsmiljøloven § 1-8

lover og dommer
Arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven § 1-8 definerer hva loven mener med arbeidstaker og arbeidsgiver. Begrepene arbeidsgiver og arbeidstaker har en sentral betydning når det gjelder hvem som er rett- og pliktsubjekter etter arbeidsmiljøloven. 

Det gis en definisjon av hva loven mener med arbeidstaker i arbeidsmiljøloven § 1-8 første ledd. Dette er «enhver som utfører arbeid i annens tjeneste». 

Arbeidstaker er et av lovens viktigste begreper, og dette begrepet benyttes også i en rekke andre lover. Se for eksempel ferieloven, arbeidstvistloven, arbeidstaker oppfinnelsesloven, merverdiavgiftsloven, folketrygdloven, lov om Statens Pensjonskasse, skadeserstatningsloven § 2-1, yrkesskadeforsikringsloven, skatteloven og skattebetalingsloven. 

Begrepet er gjennomgående i mange ulike sammenhenger, men det må likevel fortolkes til det enkelte regelsett. Det er imidlertid klart at arbeidstakerbegrepet langt på vei har det samme innhold innenfor den arbeidsrettslige lovgivning. Dette er lagt til grunn i Høyesteretts avgjørelse i Rt. 1984 s. 1044. I Rt. 2013 s. 354 uttales det i avsnitt 38 at arbeidstakerbegrepet skal forstås på samme måte i ferieloven og arbeidsmiljøloven. 

Arbeidstakerbegrepet er dynamisk, det vil si at det nærmere rettslige innholdet er utviklet over tid. I forarbeidene påpeker departementet at begrepet gir anvisning på en skjønnsmessig helhetsvurdering hvor det reelle underliggende forhold er avgjørende, jf. Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 74. Det følger av rettspraksis at arbeidstakerbegrepet skal tolkes vidt. Se Rt. 1984 s. 1044, Rt. 2013 s. 342, Rt. 2013 s. 354, HR-2016-1388-A og HR-2019-1914-A. 

Det har blitt utviklet flere kriterier for grensedragningen. Syv kriterier som kan tale for at det foreligger et arbeidstakerforhold er listet opp i Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 73: 

– Arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelpere for egen regning 

– Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet 

– Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse 

– Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet 

– Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn 

– Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig med bestemte frister 

– Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver 

Det gis i arbeidsmiljøloven § 1-8 annet ledd også en definisjon av hva loven mener med arbeidsgiver. Dette er «enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste». Arbeidsgiveren vil normalt være den som er part i arbeidsavtalen. Arbeidsgiverbegrepet er i stor grad en speilvending av arbeidstakerbegrepet. Dersom det er tvil om hvem som er arbeidsgiver, vil det som er angitt i arbeidsavtalen være ett av flere momenter i vurderingen. Det vil likevel være realiteten som er det avgjørende. 

Det presiseres at de regler i arbeidsmiljøloven som gjelder for den som er arbeidsgiver, også skal gjelde tilsvarende for den som leder virksomheten i arbeidsgivers sted. 

Arbeidsmiljøloven § 1-8: 

(1) Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste. 

(2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Les mer om Arbeidsmiljøloven på Rekruttering.no.

Daytrading på Markets.com

aksjehandel valuta
Tjen penger online på daytrading.

Det er mange typer arbeid man kan gjøre hjemmefra, eller til og med fra sitt nettbrett eller fra sin smarttelefon som iPhone aller Android telefon.

Når det gjelder arbeid hjemmefra er det mange typer arbeid man kan utføre, alt fra kunstproduksjon og håndverk til kontorarbeid og telefonarbeid.

Når det gjelder arbeid hjemmefra så er det nok mange som fokuserer på å enten produsere eller kjøpe og selge gjenstander på internett, men man kan også kjøpe og selge andre verdier.

For eksempel kam man kjøpe og selge aksjer, fond, valuta og andre verdipapirer. Mange tenker nok a da må man ha en stor startkapital, men det er ikke riktig, det holder vanligvis med en beskjeden investering så kan man skape profitt ved å handle i finansmarkedene.

Man trenger heller ikke tenke langsiktig når det gjelder slike nvesteringer, for eksempel kan aksjekursen på Apple eller Tesla endre seg fra dag til dag, og om man kjøper og selger på riktig tidspunkt kan man tjene noen kroner på dette. Og om man gjør dette over tid, vil det for akkumulere seg til å bli endel penger.

Det er dette som kalles daytrading, eller dagshandel på norsk. Det finnes mange online verktøy man kan bruke, eller handelsplattformer som er fagbegrepet. En av de ledende er Markets, og du kan lese en anmeldelse av Markets.com her.

Uansett er det viktig at du gjør noen forundersøkelser i forkant av at du satser store beløp, begynn gjerne med mindre summer for å se hvordan dette fungere og få å få erfaringer med hvordan økonomien din påvrikes av dette og om du kan gjøre dette til en heltidsjobb og karriere eller om dette kan være en deltidsstilling eller hobby for deg.

Tvister i forbindelse med stillinger

advokat dommer
Trenger du advokat i forbindelse med jobben din?

Det er flere lover som regulerer hva som er arbeidstakers og arbeidsgiver rettigheter og plikter ved ansettelse, arbeidsmiljø, nedbemanning, permitteringer og oppsigelse.

Dette er områder man enkelt kan løse ved hjelp av arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner og lignende. En sjelden gang går slike saker for rettsapparatet, og da trenger man advokat.

Ofte er det andre juridiske problemer i forbindelse med å få seg en ny jobb, det kan være tvister i forbindelse med kjøp eller salg av bil, tvister med boligkjøp eller boligsalg og lignende. Du kan lese mer om dette på Eiendomsrett.no.

Et annet område det ofte oppstår tvister i forbindelse med stillinger er når det oppstår skader eller ulykker på en arbeidsplass. Da er det nemlig vanskelig å definere skyld og grad av erstatningsansvar og lignende.

Trenger du advokat kan du finner advokater i Norge på denne siden.

Bilpleie – Her er 5 tips du bør følge!

bilpleie
Bilpleie er viktig og smart å gjøre.

God bilpleie er viktig for bilens ytelse og levetid. Dette krever gode bilprodukter og gode vaner. Nedenfor har vi inkludert noen av de viktigste tipsene du bør vite for å øke bilens levetid.

1: Start med å lese bilens instruksjonsbok
Alle biler er forskjellig, slik at det er alltid lurt å forholde deg til bilens instruksjonsbok. Før du gjør noe annet bør du derfor gjøre deg kjent med bilens instruksjonsbok, for å finne ut av hvilket vedlikehold bilen din trenger.

2: Lær deg betydningen av de forskjellige varsellampene
De fleste moderne biler varsler deg dersom det er noen problemer som trenger din umiddelbare oppmerksomhet. Disse varsellampene er ubrukelige hvis du ikke vet hva de betyr. Du kan henvende deg til bilens instruksjonsbok for å finne ut av hva de forskjellige lampene betyr.

3: Hold øye på bilens væsker
For at bilen skal holdes i god stand er det viktig at du holder et øye med bilens væsker. Du kan finne ut mer om når disse må byttes i bilens instruksjonsbok.

4: Sjekk luftrykk i dekkene
Riktig luftrykk på bilen har mye å si på bilens håndtering og kjørelengde. Dekk med for lite luft kan nemlig føre til en farlig punktering. Det er ingen grunn til å vente på at en mekaniker skal sjekke luftrykket i dekkene dine. Dette kan du enkelt gjøre selv. Sjekk luftrykket jevnt og trutt, dette er en god vane å ha.

5: Finn de riktige bilpleieproduktene
For at bilen din skal være i optimal stand, er det viktig at du har de beste bilpleieproduktene. For et bredt utvalg av bildeler, bilpleieprodukter til gode priser, kan du besøke billigbilpleie.no.

Billigbilpleie er det ledende stedet på nett for å handle produkter til komplett bilpleie. Der finner du bilpleieprodukter, olje og reservedeler til en lav kostnad. Les mer om billigbilpleie.no.

Vin som hobby, og en mengde tilbehør til vin

vin
Vin kan være både en hyggelig hobby og et yrke.

Det er en liten gruppe nordmenn som er så heldige at de kan jobbe profesjonelt med vin, og det finnes selvfølgelig et arbeidsmarked for svært flinke vinkelnere, eller sommerleirer som de også kalles. Likevel må de aller fleste ta til takke med å være interessert i vin på hobbybasis, men det betyr ikke at man ikke kan bruke profesjonelt utstyr.

Tilbehøret er viktig
Det finnes viner i alle prisklasser, og noen er selvfølgelig uoppnåelige for de aller fleste. Samtidig er vinpakken som serveres på eksklusive restauranter ofte satt sammen av litt mer forseggjorte, men fortsatt ikke absurd dyre viner.

Det betyr også at tilbehør til vin står for en stor del av investeringen man gjør i en god vinopplevelse, og det kan være smart å begynne med en titt på https://www.wineandbarrels.no for å danne seg et bilde av hva som er tilgjengelig.

For vininteresserte kan det derfor være smart å investere i tilbehør til vin av høy kvalitet. Godt utstyr, som glass, karafler og lignende, har tilnærmet ubegrenset levetid. Med tanke på hvor stor betydning disse små detaljene har for selve vinopplevelsen så er det en fin investering.

Riktig lagring av vin
Det er et stort skille mellom langtidslagring av vin og oppbevaring over kortere tidsrom. For de aller fleste vininteresserte så er det nok med en oppbevaringsløsning som gjør det mulig å tilpasse temperaturen ved servering. Da er det ofte nok med et mindre vinskap, samtidig som det kan være praktisk med flere temperatursoner.

Ved langtidslagring av vin er det viktig med nok plass, og da er det aktuelt med et større vinskap eller eventuelt et aggregat som kan temperere et helt rom. Det er selvfølgelig viktig å være realistisk i forhold til hvor my vin man har tenkt lagre, men med nok plass og riktig utstyr kan langtidslagring av vin være en skikkelig spennende hobby.

Hva er din drømmeseng?

seng
En god seng kan gi deg bedre søvn.

Har du noen gang sett en film hvor menneskene i filmen sover på det som ser ut som verdens beste seng? Hvor fristende er ikke en slik seng?

En seng hvor det virker som om at man bare kan legge seg på den, lukke øynene og sovne umiddelbart. Akkurat det siste er nok vanskelig å finne, men at det finnes fantastiske senger som kan gjøre søvnen din bedre, og gjøre det enklere for deg å sove, er det ingen tvil om. 

Det gjelder bare å ha tålmodighet til å finne den, og ikke minst økonomien. Det er ikke dermed sagt at man må være millionær, men at de aller beste sengene kan koste litt. Det er du sikkert klar over uansett, og har man det økonomiske på plass så er det jo faktisk verdt det også. Slike ting må man jo avveie selv, men det er jo bedre å kjøpe en seng til 30 000 når, i stedet for å kjøpe en seng til 10 000 fire ganger. Kvalitetsforskjellen på de to er faktisk enorm. 

Og det er ikke slik at man bør undervurdere hva en god natts søvn kan gjøre med deg heller. Både når det kommer til din mentale og fysiske helse. Det å våkne opp på morgenen helt uthvilt og klar for å ta dagen an er en følelse mange av oss kanskje har glemt litt. 

Det er også noe mange er villige til å betale litt ekstra for, og om det er slik at du ikke kan så mye om dette så er egentlig Bedre Nætter den perfekte siden for deg. Der finner du all informasjon du behøver for alle slags senger. De har erfaring i industrien, og hver eneste seng de selger har utfyllende informasjon om seg, slik at du ikke er i tvil om hva du kjøper. Høres jo bra ut?

Inspirasjon for ulike baderomsmøbler

Baderom kan også være flotte.

Det er i badet man kanskje føler seg best, mest komfortabel og hvor man tar vare på seg selv aller mest. Det er ikke så rart, det er tross alt der vi renser kroppen fra alle påkjenninger og forurensinger fra dagen som har vært, og der vi kan ordne oss litt ekstra. 

Så det er ikke så rart at det er et rom mange anser som svært viktig, og som man gjerne investerer litt ekstra penger i. Ofte blir man jo inspirert av filmer og serier man ser, og om man ikke kan ha akkurat det, så kanskje noe som ligner? Når man skal finne design baderom så vil man jo gjerne ha mange valgmuligheter, og det er det svært sannsynlig at man finner hos https://www.dansani.no/. Så er det også slik at det er sannsynlig at man trenger litt hjelp, ikke bare med å bestemme seg, men å finne ut av hva som passer i det rommet du skal ha badet i. 

Spesielt om du har planer om å rive alt som er der og starte fra bunnen av. Bad innredning er ikke akkurat noe enkelt å finne ut av, og det å vite hva som passer, og ikke, blir veldig viktig. Da tenker vi altså på rent praktisk hva som passer, i forhold til dimensjoner og størrelse, ikke hva som passer rent estetisk sett. Selv om det også er noe en må tenke på, hvordan alt skal kombineres, og hva som passer bra sammen. Det finnes massevis av fine baderomsmøbler, og når alt blir kombinert sammen, så er det noe en kommer virkelig til å sette pris på. 

Og hos Dansani får du all den hjelp du trenger for å få det absolutt fineste baderommet som du vil ha, både når det gjelder pris, og spesielt kvalitet. Da er det vel verdt å ta en titt?

Hygiene viktig på arbeidsplassen

freelancer
Hygiene er viktig også på jobben.

Coronaviruset har økt bevisstheten omrking renhold, hygiene, bakterier, virus og sykdom, også i arbeidslivet. De fleste butikker har for eksempel tilbud om desinfisering av hendene og overalt er det regler om å holde avstand for å begrense smittespredning.

Den økte bevisstheten har også økt etterspørselen etter smittevernartikler, desinfisering og hygiene i butikker og nettbutikker i Norge.

Særlig har salget av toalettpapir, såpe og håndsprit som Antibac økt betraktelig den siste tiden. Men Enkelte har også kjøpt inn munnbind i forbindelse med jobben. Tenk for eksempel på tannleger og andre som yter tjenester der hygiene er ekstremt viktig.

God hygiene på arbeidsplassen er ikke bare viktig for arbeidsgiveren og eierne, men også for de ansatte og kunder. Ja, det er til og med viktig for leverandører og andre partnere.

Og om du kanskje ikke tro du trenger slike produkter akkurat nå, kan det være lurt å kjøpe inn noe slik at du unngår å mange om lignende situasjoner skulle oppstå i fremtiden, holdbarheten på slike ting er nemlig lang, og det er ingen grunn til å vente.

Hvordan ordne med flytting ved ny stilling

minilager flytte
Flytting og lagring.

Å være arbeidssøker er en krevende situasjon, selv om du allerede har jobb og bare ønsker en annen jobb. Det er mange årsaker til at man vil ha en annen stilling på et annet stad, for eksempel at ektefellen også vil flytte, eller kanskje det passer for utdanningen til barna, eller klima eller lignende. En annen vanlig årsak er høyere lønn.

Og for de fleste arbeidsledige arbeidssøkende kan det være krevende å flytte for å tiltre en ny stilling.

Det er krevende for deg selv, din familie og rent praktisk. Tenk bare på alle ting som må ordnes og skiftes adresse for å fungere, i tillegg til selve det praktiske ved flytting.

Her er en smart huskeliste ved flytting:

 • Meld fra til Folkeregisteret
 • Meld fra til Posten
 • Bytt adresse på alle abonnement (aviser, blader, trening)
 • Bytt adresse på strøm
 • Bytt adresse på TV, mobil og internett
 • Meld fra til barnehage og eller skole
 • Meld fra til fastlege

Det er i det hele tatt mye å huske når du skal flytte, derfor kan det lønnes seg å la et flyttebyrå ta seg av å løfte og transportere tunge møbler, vaskemaskin, seng, sofa og lignende.

En annen ting å huske på at du kanskje ikke burde risikere å starte den nye jobben din med å måtte ringe inn sykefravær fordi du skadet deg under flyttingen…

Om du skal flytte til Oslo har du et par bra flyttebyråer her:

Du finner flere flyttebyråer ellers i landet og Oslo her.

Topp 5 karriere filmer

Bli inspirert av filmer om karriere.

Filmer om jobbvalg, utdanning, arbeidsmiljø og lignende kan være inspirerende for de fleste, ikke bare arbeidssøkende.

Hvordan ville livet vært om man hadde tatt en annen utdanning, hva ville skjedd om man hadde søkt på den ledige stillingen, hvordan ville jeg gjort det i den jobb situasjonen er noen av spørsmålene man kan reflektere over når man ser på slike filmer.

Det er utrolige mange filmer, også mange nye filmer, og du kan se nyheter om filmer og serier på Cinema. Men når det gjelder filmer om karriere har vi plukket ut de 5 beste filmene her:

 1. Wall Street – Dette er filmen om yrkesvalg over alle de andre. Filmen handler om en børsspekulant og berører emner som fortjeneste, lønn, bonuser, grådighet, etikk, juss og straff.
 2. The Devil Wears Prada – Filmen handler om en jente som begynner som vikar i et motemagasin i USA. Filmen ender med at damen bestemmer seg for å si opp jobben.
 3. The Social Network – Denne filmen hander om Mark Zuckerberg og hans utdannelse og etableringen av et firma og et nettbasert produkt (Facebook) som nær sagt hele verden bruker idag.
 4. Jerry Maguire – Denne legendariske filmen med Tom Cruise handler om en agent og en sportssjerne og hvordan de mot alle odds hjelper hverandre mot nye høyder i sine karrierer.
 5. The Company Men – Lærerik film om tre menn som prøver setter arbeidslivene sine på prøve i et miljø med oppsigelser, karrierevalg og nyansettelser.

Kanskje bestemmer du deg for å ta et kurs, søke en stilling eller si opp etter å ha sett noen av disse filmene?

Stort marked for oversettelse og korrektur i Norge

bi plattform
Kunnskap om språk som yrke.

I takt med at så godt som alle bedrifter har fått en hjemmeside og utvider til flere deler av Norden og i mange tilfeller også Europa, er det oppstått et stort marked for oversettelse i Norge. Det er blitt mer og mer bruk for kompetente oversettere og folk som har kompetanse i å oversette på morsmålsnivå, både skriftlig og muntlig.

Mer skrift i en digitalisert hverdag
En ting som har endret seg betraktelig de siste årene, er at vi har gått fra å kommunisere muntlig, til å kommunisere mer i skrift og bilder virtuelt og på nettet. Vi leser mer enn noensinne, fordi så mye kommunikasjon er i skriftform på nettet og på sosiale medier. Det er derfor et voksende behov for å kunne kommunisere ordentlig på skrift. Bedrifter opplever også at troverdigheten til butikken eller bedriften faller, hvis språket på hjemmesiden er dårlig. Det er nemlig noe som de fleste forbrukere forbinder med svindel, selv om de som står bak siden er aldri så søte.

Vi vurderer folk vi aldri har møtt før på deres skriftlige fremtoning på nettet. Tenk på så mange e-post korrespondanser man har i jobbsammenheng i stedet for telefon, vi oppfatter hverandre på en mye mer skriftlig måte nå enn hva man har vært vant til før. Dette er også fordi vi også har en mer casual kommunikasjonsform på skrift på nettet, og brev er en mer formell måte å skrive på. Vi kommuniserer hele tiden og derfor er behovet for noen som kan heve det språklige nivået på hjemmesiden økt. Se mer her og se hvordan oversettelse og korrekturlesning er en stor ting i Norge.

Snakker du flere språk?
Å snakke flere enn et språk flytende i en verden som blir mer og mer globalisert og grensene mer og mer utvisket, er en utrolig verdifull egenskap. Mange bedrifter utvider til Norden og Europa og trenger folk som kan hjelpe med å oversette og formidle budskapet på et annet språk. Det er derfor utrolig verdifullt å være flerspråklig i dagens samfunn. Man kan også fungere som tolk og korrekturleser på flere språk enn ens eget. Dette er en kvalitet som mange arbeidsgivere setter enormt stor pris på. Hvis du finner den riktige bedriften, er dette en kvalitet du skal spille på som arbeidstaker.

Vi vet nå at språk er med på å øke troverdigheten til bedrifter på hjemmesider og virtuelle tilstedeværelse, og det er blitt sånn at man verdsetter flerspråklige medarbeidere, i en ekstermt stor grad.

Hvordan tjene penger hjemmefra

webdesigner oslo
Tjen penger på internett.

Å jobbe hjemmefra er en drøm for mange, man slipper å pendle og man kan bestemme sin egen arbeidstid er nok det som er mest fristende for de som ønsker å jobbe hjemmefra på internett.

Det er mange metoder tilgjengelig for de sm ønsker å arbeide hjemmefra. Det er flere typer arbeid man kan gjøre fra et hjemmekontor eller til og med fra stuen sin.

For eksempel kan du arbeide med din hobby og selge dine produkter eller tjenester på nett. Når det gjelder håndarbeid kan du for eksempel selge strikkede klær, sytjenester, snekkervarer og lignende på Facebook, Finn.no eller andre nettsider.

Det er også mange typer arbeid du kan kombinere med en stilling på et kontor, som for eksempel sentralbordtjenester. Det er også andre typer jobber som oversetting, transkribering, journalisme, fotografering og lignende.

Når det gjelder foto kan du for eksempel ta bilder i lokalmiljøet eller av andre motiver og/eller situasjoner og selge dine bilder på nettsider der man kjøper bilder, eller stock photos som det heter på nett. Dette er bilder man bruker for å designe brosjyrer, annonser, websider og så videre.

Når det gjelder bilder kan du til og med lage egen kunst og selge den hjemmefra som for eksempel malerier og lignende. Det er mange som kjøper kunst som bilder, fotografier, illustrasjoner, tegninger og lignende for å dekorere hjem eller kontorer på internett. Det finnes mange nettsider som selger kunst online.

Du kan også tjene penger på blogging, YouTube, Instagram og andre sosiale medier. Det finnes mange personer som ar dette som sin karriere. Tenk bare på alle bloggene om sminke, baking, strikking, interiør. Om dette eller andre emner interesserer deg finnes det sikker mange andre som også er interessert i dette, dermed kan du tjene penger på annonser, konkurranser og lignende.

Online kjøpe av aksjer og valuta er også en metode som er godt kjent og tilgjengelig for alle som ønsker. Dette krever endel kompetanse, men flere av aksjemelglerne og andre tilbyr opplæring og andre funksjoner for at du lettere skal lykkes i å tjene penger på dette.

Du kan til og med tjene penger på nettspill som poker, spilleautomater og andre pengespill. Det finnes til og med spillesider som gir deg gratis penger, bonuser og lignende, spesielt innen poker og nettcasino slik at du kan vinne penger uten oppstartskapital.

Du kan også kjøpe og selge ting på nettet med fortjeneste, som for eksempel biler. Du kan kjøpe en billig bil, reparere den og selge den med en fortjeneste. Vanligvis er det enklest å selge biler på Finn.no eller Facebook.

Du kan også tilby tjenester på internett som hagearbeid, barnepass, husmaling, dyrepass, flytting, rydding, vasking og mye annet.

5 fordeler med en skyvedørsgarderobe på soverommet

Mange fordeler med en skyvedørsgarderobe.

Skyvedørsgarderober har tatt markedet med storm. Skyvedørsgarderober tilbyr en rekke fordeler og funksjonaliteter som ikke finnes hos vanlige garderober.

Med denne type garderobe kan du virkelig gjøre mest ut av den plassen du har. Vi vil her gi deg 5 fordeler med å installere en skyvedørsgarderobe på soverommet.

1: Gir soverommet et bra utseende
Skyvedørsgarderober kommer i mange stiler og design hvis du velger å installere en skyvedørsgarderobe på soverommet. Denne type garderobe kan blant annet ha glassdører som gir soverommet et bra utseende.

2: Maksimering av lagringsplass
En skyvedørsgarderobe kan øke lagringsplassen på rommet uten å ødelegge for interiøret ditt. Det gir muligheten til smart organisering slik kan du slipper et rotete soverom.

3: Svært praktisk
En skyvedørsgarderobe har flere bruksområder. Skyvedørsgarderober med glassdører kan også brukes som speil. Dette er svært praktisk om du ønsker å øve på dansing eller skuespill privat. På et kontor kan denne type garderobe også komme godt med. Garderoben gir deg muligheten til å ha ekstra lagringsplass og i tillegg gi rommet et flott utseende.

4: Får rommet ditt til å se større ut
Speil gir en effekt at rommet er større. Hvis du har et lite rom kan en skyvedørsgarderobe med glassdører lage en illusjon av mer plass på rommet.

5: Rask og enkel tilgang på tingene dine
Skyvedørsgarderober gir rask og enkel tilgang på tingene dine. Du trenger ikke å åpne flere dører eller skuffer for å nå alle tingene dine. Du trenger bare å åpne en dør, så har du tilgang på tingene dine.

Hvor kan jeg finne en passende skyvedørsgarderobe til soverommet mitt?

Om du er på utkikk etter en skyvedørsgarderobe til soverommet ditt bør du besøke aubo.no. AUBO har et bredt utvalg av skyvedørsgarderober å velge fra i alle prisklasser. Besøk aubo.no for å finne din nye skyvedørsgarderobe.

Flytting og lagring i Oslo

minilager flytte
Flytting og lagring.

Skal du flytte for å få kortere reisetid til den nye jobben? Kanskje du tidligere har pendlet, eller den nye stillingen er langt unna.

Om Du flytter med mange tunge gjenstander som stuemøbler, kjøkkenutstyr, seng, skap, veggseksjoner og lignende er det sikkert smartest å bruke et flyttebyrå. I mange tilfeller er det også praktisk å leie et lager.

Det er ikke alltid man trenger flytte alle tingene, særlig om den nye stillingen ikke er langsiktig, eller man planlegger å flytte til en større bolig senere. Da kan det være smart med lagring av en del av møbler og innbo istedenfor å kvitte seg med tingene.

Det er en lang liste med flyttebyråer og transportselskap i Oslo og omegn, men ikke alle av dem tilbyr både flytting og lagring. Men det er heldgvis endel flyttebyråer som gjør det.

Et av dem et Oslo Transport og Flytteservice, du finner mer informasjon om dem på nettsiden www.oslotransportogflytteservice.no. Dette flyttebyrået tilbyr også pakking, demontering av møbler og så videre, så her får du all flyttehjelp du trenger.

Og ikke minst de tilbyr også lagring av dine gjenstander i et sikkert minilager i Oslo eller Akershus. Les mer om lagring her.

Utfordringer med å tiltre en ny stilling

minilager flytte
Flytting og lagring.

Arbeidsmarkedet kan være utfordrende på mange måter, ikke bare det å finne ledige stillinger som passer ens interesser, utdanning og erfaring, men også det å tiltre en ny stiling og kanskje pendle eller flytte til en ny by.

De fleste har i dagens jobbmarked allerede hatt flere stillinger og er vant med tilvenningsprosessen ved å få en ny jobb, men mange er skeptiske til å flytte.

Hovedårsaken er for mange alt slitet med selve flyttingen. Man skal kanskje selge gammel bolig og skaffe ny, eler finne en ny leilighet å leie.

Dessuten er det alt slitet med selve flyttingen som gjør at det å tiltre en ny stilling kan være utfordrende.

Om du skal tiltre en ny stilling i Oslo eller omegn kan et flyttebyrå i Oslo være tingen for deg. Totalflytting kan også ta seg av pakking og lagring.

Flyttebyråene tar seg ikke bare av transport og bæring, men også flyttevask og håndtering av søppel i forbindelse med flyttingen.

Det er mange flyttebyråer å velge mellom, et av dem er Totalflytting som tar seg av flytting i Oslo både for private og bedrifter. Totalflytting kan flytte i helger og har dessuten forsikring av flyttegodset ditt.

Elevorganisasjonen vil skrote halvparten av kristendomsundervisningen

Alida de Lange D’Agostino.
Leder i Elevorganisasjonen, Alida de Lange D’Agostino.

Siste frist for å komme med innspill til nye læreplaner var 18. juni. Nå skal Utdanningsdirektoratet lese gjennom over 7000 innspill før planene ferdigstilles og tas i bruk høsten 2020.

Elevorganisasjonen håper det neste skoleåret blir det siste med overfylte og utdaterte læreplaner, ifølge en artikkel i nettavisen Bodøposten.no.

– Vi er bekymret. Utgangspunktet til fagfornyelsen var at læreplanene måtte slankes for at elevene skal få tid til å faktisk lære, og at det man lærer skal være relevant. I dag er vi langt unna målet, sier leder i Elevorganisasjonen, Alida de Lange D’Agostino.

Slik sover du bedre om sommeren

God søvn er viktig.

Søvn er viktig både i hverdagen, og i ferien. Halvparten av det norske folk sliter mer med å sovne om sommeren enn andre tider på året, ifølge en undersøkelse utført av YouGov for Sonos.

– Sommeren påvirker mange nordmenns søvn negativt. Sollys til sent på kveld, varme soverom og bråk fra vinduet er noe av forklaringen på dette, sier Ninni Lindertz, nordisk markedssjef for høyttalerselskapet Sonos.

Les artikkelen på Sykdomsportalen.no.

Jobbene i industrien vokser videre

Industrien i Norge ekspanderer.

Industrien i Norge har sett en fantastisk vekst over sin historie. Selv om jobbmarkedet her også har gått nedover under resesjoner, så har det vært langt på nær like ille som andre bransjer. Til kontrast har det også vært utrolig mye mer vekst her når markedene har sett oppgang.

Siden olja ble funnet på slutten av 60-tallet har Norge vært en dominant industrinasjon. I dag er vi blant de desidert største eksportørene av olje- og gassrelatert industri. Vi har derimot også over årene virkelig bevist at vi kan utnytte den lange kystlinja vi har, og dermed vokst vår fiskeindustri. Og jobbene fortsetter å vokse videre!

Innovasjonen er nøkkelen
Det viktigste for jobbmarkedet i Norge er innovasjonen. Ofte har vi gjentatt Gro Harlem Brundtland sitt motto ”det er typisk norsk å være best”. Innenfor industrien handler dette om spesialiserte nisjer, slik som for eksempel spesialrister og standardrister til alle mulige oppgaver.

Ved å inngå i slike markeder blir Norge som industrinasjon kjent for å være best på en enkel ting – en gave som kan være helt essensiell i et kompetitivt verdensmarked. Selv om det nok er blitt en klisje, så kan vi jo tross alt ikke leve av olja videre. Da er det godt at jobbene vokser innen nisjemarkedene.

Grønne jobber dominerer fremtiden
Kombinert med innovasjon er grønne jobber utvilsomt i Norges fremtidsplaner. Hav vind, solenergi, og andre fornybare energier har bare de siste årene stått på toppen av mange politikeres ønsker – og befolkningen generelt.

Dette har ført til en videre vekst i antall industrijobber som vi sjeldent har sett i noen andre bransjer. Det er fordi andre bransjer ville blitt utryddet på dette stadiet. Men industrien må leve videre, da den er ryggraden i samfunnet vårt. Tiden vil bare vise hvor mange nye jobber som vil oppstå her!

Norge vil mangle 18.000 helsefagarbeidere i 2030

En ny rapport fra SSB, bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet, viser at Norge vil mangle 18.000 helsefagarbeidere i 2030. Mangelen på sykepleiere vil være på 28.000.

Det er forventet at bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren vil dobles frem mot 2060, og beregninger viser at denne sektoren vil stå for 24 prosent av alle årsverk i 2060.

Les hele saken her.

Lad batteriene når du søker jobb

safari
En ferie kan være tingen mens man søker jobb.

Vi lever i en kaotisk verden der det kan være vanskelig å finne tid og krefter til å være en god mamma eller pappa og en god ektefelle samtidig som man er en frustrert arbeidssøker.

Når du møter motgang i jobbsøkingen vil du trenge å lade batteriene slik at du kan fortsette med å finne stillingsannonser og sende jobbsøknader. Les videre så får du 2 tips om hvordan du kan gjenvinne motivasjonen når du søker jobb.

1: Gjør ting du ellers aldri har tid til

Når man lever et hektisk arbeidsliv med både familie og karriere er det mange ting man ikke har tid til. Men er du arbeidsledig har du en opplagt mulighet til å ta deg tid til å gjøre ting du ellers aldri har tid til. Besøk foreldre eller annen slekt, stell hagen, gjør ren takrennen eller rydd opp i klesskapet. Det er viktig å gjøre dagene dine nyttige, selv om du er uten arbeid.

2: Gjør drømmer til virkelighet

Om du er arbeidssøkende og likevel har en solid økonomi kan du bruke muligheten til å leve ut noen av dine drømmer. Det kan for eksempel være safari for familien som kan skape kvalitetstid både for voksne og barn. Er det å gjennomføre en drømmereise det rette for deg og din familie bør dere ta dere tid til å finne en destinasjon som er tilpasset hele familien, også barn, slik at alle får oppleve noe unikt.

3: Hjelp din partner

En annen ting du kan gjøre er å hjelpe din partner med å leve sin drøm med en karriere. Står du allerede ved en skillevei kan dette være den perfekte muligheten til å ta mer ansvar i hjemmet og legge til rette for et bedre familieliv og en karriere som kan hjelpe hele familien.