Stikkordarkiv: Karriere

Topp 5 karriere filmer

Bli inspirert av filmer om karriere.

Filmer om jobbvalg, utdanning, arbeidsmiljø og lignende kan være inspirerende for de fleste, ikke bare arbeidssøkende.

Hvordan ville livet vært om man hadde tatt en annen utdanning, hva ville skjedd om man hadde søkt på den ledige stillingen, hvordan ville jeg gjort det i den jobb situasjonen er noen av spørsmålene man kan reflektere over når man ser på slike filmer.

Det er utrolige mange filmer, også mange nye filmer, og du kan se nyheter om filmer og serier på Cinema. Men når det gjelder filmer om karriere har vi plukket ut de 5 beste filmene her:

  1. Wall Street – Dette er filmen om yrkesvalg over alle de andre. Filmen handler om en børsspekulant og berører emner som fortjeneste, lønn, bonuser, grådighet, etikk, juss og straff.
  2. The Devil Wears Prada – Filmen handler om en jente som begynner som vikar i et motemagasin i USA. Filmen ender med at damen bestemmer seg for å si opp jobben.
  3. The Social Network – Denne filmen hander om Mark Zuckerberg og hans utdannelse og etableringen av et firma og et nettbasert produkt (Facebook) som nær sagt hele verden bruker idag.
  4. Jerry Maguire – Denne legendariske filmen med Tom Cruise handler om en agent og en sportssjerne og hvordan de mot alle odds hjelper hverandre mot nye høyder i sine karrierer.
  5. The Company Men – Lærerik film om tre menn som prøver setter arbeidslivene sine på prøve i et miljø med oppsigelser, karrierevalg og nyansettelser.

Kanskje bestemmer du deg for å ta et kurs, søke en stilling eller si opp etter å ha sett noen av disse filmene?

Samværsnekt ved mistanke om vold eller overgrep

foreldretvist barn mor

Gode tips for å løse foreldretvister om samvær.

Forskjellige former for foreldretvister kan være svært ødeleggende for alle de involverte, både bar, foreldre og deres karrierer. Så hva kan du som forelder gjøre dersom du mistenker at barnet ditt blir utsatt for vold eller overgrep under samvær med den andre forelderen? Mistanken behøver ikke være rettet direkte mot den andre forelderen, men kan gjelde personer som forelderen bor sammen med, eller som barnet kommer i nær kontakt med under samværet.

Du har en plikt til å beskytte barnet
Som forelder har du en plikt til å beskytte barnet ditt mot vold eller overgrep, jf. barneloven § 30 tredje ledd. Plikten innebærer at man aktivt må sørge for at barnet har det trygt og godt, og ikke utsettes for noe skadelig. Plikten til å beskytte barnet mot vold eller overgrep, går foran samværsforelderens rett til samvær med barnet.

I forarbeidene til barneloven er det tatt inn en definisjon av hva som menes med overgrep i barnelovens forstand:

«Med overgrep forstås psykisk eller fysisk vold eller seksuelle overgrep. Overgrep omfatter også det å være vitne til vold, som kan ha påført barnet skader og medført at barnet er redd for samværsforelderen.»

Avvergeplikten i straffeloven
I tillegg til plikten foreldre har til å beskytte barnet sitt etter barneloven, har alle en avvergeplikt etter straffeloven § 196.

Avvergeplikten går utpå at dersom du regner det som overveiende sannsynlig at en straffbar handling vil skje hvis du ikke foretar deg noe, kan det være straffbart å forholde seg passiv.

Samværsforelderen kan reise sak for retten
En forelder som blir nektet samvær, kan bringe saken inn for retten jf. barneloven § 43 femte ledd jf. barneloven § 64. Retten vil da ta stilling til forelderen skal ha samvær med barnet sitt.

Når domstolen skal vurdere samværsretten
Barn og foreldre sin gjensidige rett til samvær står sterkt i barneloven. Foreldrene har en gjensidig plikt for at samværsretten blir oppfylt. Det innebærer at det skal mye til for at en forelder blir nektet samværsrett ved en sak for domstolen. Når retten skal vurdere om en forelder skal ha samvær med barnet sitt, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn, jf. barneloven § 48. Det innebærer at dersom retten mener at samvær ikke vil være til det beste for barnet, skal de bestemme at det ikke skal være samvær.

Domstolen tar påstander om vold og overgrep mot barn svært alvorlig når de vurderer samværsretten. Retten velger selv hvilke bevis de skal legge til grunn ved vurderingen om hva som har skjedd. Vanligvis skal de legge de bevisene til grunn som de mener er mest sannsynlig.

I saker med mistanke om vold eller overgrep gjelder det et mindre strengt beviskrav, slik at det ikke er nødvendig med sannsynlighetsovervekt. Dette er fordi tvil om hva som har skjedd, skal komme barnet til gode. Retten skal ikke ta noen sjanser, slik at barnet potensielt kan bli utsatt for overgrep. At det er et mindre strengt beviskrav i slike saker, følger av forarbeidene til barneloven.

Samværssabotasje
Dersom retten finner at mistankene om vold og overgrep var grunnløse, kan dette anses som samværssabotasje av retten. Dette gjelder særlig i saker med et høyt konfliktnivå mellom foreldrene. Det er derfor viktig å forsøke å dokumentere mistankene sine, slik at de ikke kun fremstår som grunnløse påstander.

Enkelte foreldre fremsetter usanne alvorlige påstander i foreldretvister for å hindre at den andre forelderen skal få ha kontakt med barna. Dette bidrar til at domstolene i større grad må være kritiske til påstandene, samtidig som de må sørge for at det ikke foreligger en reell risiko for at barna vil bli utsatt for vold eller overgrep.

Ta kontakt med politiet, advokat eller barnevernet
Før man velger å tilbakeholde barnet sitt fra samvær, kan det være fornuftig å rådføre seg med politiet, en advokat eller barnevernet. Da kan man få et uavhengig og objektivt syn på saken.

At man har vært i kontakt med en instans for råd og veiledning, kan også være et bevis i retten for at man har hatt en reell mistanke.

Les mer om samvær ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep på denne siden.

Karriere innen webdesign i Oslo?

webdesigner oslo

Jobbe som webdesigner i Oslo?

Å jobbe som webdesigner er for mange unge selve drømmejobben. Man er med på å utforme butikker og bedrifter på nettet og påvirker direkte hvordan folk kjøper ting og hva folk mener om saker. Å jobbe som webdesigner er en karriere for fremtiden, rett og slett fordi du er med på å utforme den. Tusenvis av personer vli se det du har designet hver eneste dag.

Hver eneste dag vil folk gå inn på en webside du har laget og kjøpe klær, bestille interiør og så videre.

En slik påvirkningskraft er et privilegium. Å jobbe med webdesign har også andre fordeler. Man har ingen helsefarer, man kan jobbe hjemmefra, fleksitid er vanlig og arbeidsmiljøet er det man kan kalle dynamisk. Det er mange unge, entusiastiske og fremadstormende mennesker som jobber i denne bransjen.

Hovedstaden for webdesign i Norge er Oslo. Det er i Oslo det er flest webdesignere og det er også i Oslo det er flest webdesign kunder.

Men det er mange som utdanner seg innen internett og søker etter ledige stillinger som webdesigner, webutvikler og grafisk designer i Oslo. Derfor er det også ikke så lett å få seg en stilling som webdesigner i Oslo.

Hovedårsaken til at mange ikke får seg en jobb innen webdesign men istedenfor havner i beslektede yrker som programmerer, grafisk designer og så videre er at det ikke er så mange webdesign byrå som annonserer stillingene de har ledige og de som de planlegger å legge ut stillingsannonser for.

Så hva gjør man da om du er utdannet innen webdesign, kanskje til og med har litt erfaring innen webdesign eller webutvikling og ønsker en karriere i Oslo?

Det smarteste er faktisk å kontakte de ledende webdesign selskapene som finnes i Oslo. Et sted å starte er selvsagt det mest kjente selskapet, nemlig Oslo Webdesign AS.

Ta å gå inn på Google.no, Bing.com eller Yahoo.com og søk etter «webdesigner oslo» og besøk nettsidene, ring dem, og send en åpen søknad eller en CV med portfolio. Du bør jo selvsagt også sjekke Stillingsbasen.no for stillingsannonser.

Tips om jobbsøk og karriere

jobbsøk karriere

Få fart på karrieren din.

Arbeidslivet byr på mange utfordringer, både for unge jobbsøkere og arbeidstakere som er godt igang med karrieren. Det finnes blader og nettsider for alle mulige slags interesser som biler, interiør og moter, men når det kommer til selve karrieren er det ikke så mange nettsider.

Joda, mange av de ulike sidene ved arbeidslivet finner du gode nettressurser på som for eksempel ledige stillinger der Stillingsbasen.no er i denne kategorien nettsider.

Men hvor finner man konkrete tips om jobbsøkerprosessen og karriere generelt? Ikke så mange plasser.

En av de mest brukte nettsidene innen jobbsøk og karriere heter Finnstillinger.no. Som navnet på nettsiden antyder hjelper den deg i å finne stillinger – og å få selve jobben. Her finner du tips om hvordan du finner stillingsannonser og ledige stillinger, tips om jobbsøkingen som hvordan skrive en jobbsøknad og hva du skal svare på jobbintervju. Du finner mange tips om jobbsøking her.

Du får også mange tips for deg som er i arbeidslivet og ønsker råd om omplassering, nedbemanning, oppsigelser, lønn, pensjon og mye mer. Her finner du gode karrieretips.

Du finner også nyttige artikler om andre ting som flytting, privatøkonomi og andre nyttige ting.